Rekisteriseloste

 

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tarina-akatemia / Mainostoimisto Hypno Oy
Merenkäynti 3 a, 02320 Espoo

Yrityksen käytössä olevat henkilörekisterit

Sähköpostilistat, jotka sijaitsevat MailChimp-pilvipalvelussa. Listojen nimet ovat ”Tarina-akatemian uutiskirje” ja ”Tarina-akatemia uutiskirje”. Sisäiseen käyttöön on olemassa listat nimeltä ”testilista” ja ”OIKEA TESTI”.

Rekisterissä säilytetään ensisijaisesti yrityspäättäjien sähköpostiosoitteita, toissijaisesti heidän nimiään ja puhelinnumeroitaan sekä yrityksen nimeä ja henkilön titteliä / asemaa yrityksessä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkassuhteen ylläpitoon, kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Käsittelyperuste

Rekisterissä olevat tiedot on kerätty ihmisiltä heidän oman suostumuksensa perusteella. Rekisterissä olevat ovat itse luovuttaneet tietonsa vapaaehtoisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, käyttötiedot ja muut käyttäjän itse antamat tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröitymisen ja palvelun käyttämisen yhteydessä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän antamaa lupaa.

Informointi

Rekisterissä oleville on tietojen keräämisen yhteydessä kerrottu, mitä tarkoitusta varten tiedot on kerätty.

Henkilötietojen käsittelytoimet

Tiedot kerätään, kun henkilö täyttää Tarina-akatemian www-sivustolla olevan nettikaavakkeen, josta tiedot siirtyvät suoraan MailChimpin palveluun. Palvelussa niitä käytetään, kun ihmisille lähetetään sähköpostia tai soitetaan.

Rekisterin suojauksen periaate

Henkilötietoja säilytetään MailChimp-pilvipalvelussa, joka on suuri kansainvälinen toimija ja sitoutunut GDPR-säädösten noudattamiseen. Meillä on voimassa oleva DPA-sopimus MailChimpin kanssa. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Salassapito

Henkilötietoihin pääsee käsiksi ainoastaan MailChimp-palvelun salasanan avulla. Sen tietävät ainoastaan Ilkka Enkenberg ja Jarkko Meretniemi, jotka molemmat ovat tehneet salassapitosopimukset.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen: Tarina-akatemia Merenkäynti 3 a, 02320 Espoo.